Školní klub

Školní klub je školským zařízením a je určen především žákům 2. stupně ZŠ. Ale bude-li kapacita obou oddělení ŠD naplněna žáky z nejnižších ročníků 1. stupně, budou ostatní zájemci o ŠD z 1. stupně přednostně přijímáni do ŠK.

ŠK je součástí celoškolské koncepce prevence negativních sociálních jevů. Posláním ŠK je žáky motivovat, podporovat a vést k všestrannému rozvoji osobnosti.

ŠK je místěn v přístavbě základní školy, kde pro svoji hlavní činnost využívá 1 místnost. Dle aktuálního dění a potřeby využívá cvičnou kuchyň, školní hřiště a školní pozemky. V pravidelném režimu navštěvuje každé úterý od 13:00 – 13:45 počítačovou učebnu a každou středu využívá od 13:00 – 13:45 malou tělocvičnu.

Prostor ŠK nabízí:

  • společenské a stolní hry, stavebnice

  • X-box

  • velké množství výtvarného materiálu

  • knihy, časopisy

  • LCD televizor

  • počítačová technika

     

V rámci ŠK mohou přihlášení žáci zdarma navštěvovat 2 zájmové útvary dle aktuální nabídky:

  • Pohybové hry od 13:00 do 13:00 každou středu

  • Tvořivka od 14:00 do 15:00 každý pátek

ŠK také nabízí další zájmové útvary při ZŠ a MŠ Olešnice (viz přílohy Nabídka zájmových útvarů).

Docházka je pro přihlášené žáky povinná dle záznamu o uvolnění dítěte ze ŠK v zápisním lístku. Změny v odchodu se sdělují vždy písemnou formou (datum, čas a způsob odchodu, podpis). Žáky nelze uvolňovat na základě telefonického hovoru. Dítě musí být omluveno včas (tzn. předem nebo nejpozději v den kdy do ŠK nepůjde).

Výše úplaty stanoví ředitel ZŠ a MŠ Olešnice na začátku každého školního roku, tedy vždy k 1. září. Pro školní rok 2019/2020 se výše stanovuje na období od 1. září 2019 do 31. srpna 2020 takto: 150 Kč za jeden měsíc u žáka navštěvujícího pravidelně školní klub.