Školní klub

Školní klub je školským zařízením a je určen žákům 1. stupně ZŠ.

ŠK je součástí celoškolské koncepce prevence negativních sociálních jevů. Posláním ŠK je žáky motivovat, podporovat a vést k všestrannému rozvoji osobnosti.

ŠK je umístěn v přístavbě základní školy, kde pro svoji hlavní činnost využívá 1 místnost. Dle aktuálního dění a potřeby využívá cvičnou kuchyň, školní hřiště a školní pozemky. V pravidelném režimu navštěvuje každé úterý od 12:15 – 13:00 počítačovou učebnu a každou středu využívá od 13:00 – 14:00 tělocvičnu.

  • společenské a stolní hry, stavebnice
  • X-box
  • velké množství výtvarného materiálu
  • knihy, časopisy
  • LCD televizor
  • počítačová technika

V rámci ŠK mohou přihlášení žáci zdarma navštěvovat 2 zájmové útvary dle aktuální nabídky:

  • Pohybové hry od 13:00 do 14:00 každý pátek
  • Tvořivka od 14:00 do 15:00 každé pondělí
  • Počítače od 12:30 do 13:00 každé úterý

ŠK také nabízí další zájmové útvary při ZŠ a MŠ Olešnice (viz přílohy Nabídka zájmových útvarů).

Docházka je pro přihlášené žáky povinná dle záznamu o uvolnění dítěte ze ŠK v zápisním lístku. Změny v odchodu se sdělují vždy písemnou formou (datum, čas a způsob odchodu, podpis). Žáky nelze uvolňovat na základě telefonického hovoru. Dítě musí být omluveno včas (tzn. předem nebo nejpozději v den kdy do ŠK nepůjde).

Výše úplaty stanoví ředitel ZŠ a MŠ Olešnice na začátku každého školního roku, tedy vždy k 1. září. Pro školní rok 2022/2023 se výše stanovuje na období od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 takto: 150 Kč za jeden měsíc u žáka navštěvujícího pravidelně školní klub.