Školní klub

Školní klub je školským zařízením a je určen žákům obou stupňů ZŠ, zejména dojíždějícím.

ŠK je součástí celoškolské koncepce prevence negativních sociálních jevů. Posláním ŠK je žáky motivovat, podporovat a vést k všestrannému rozvoji osobnosti.

ŠK je umístěn v přízemí základní školy, kde pro svoji hlavní činnost využívá 1 místnost. Dle aktuálního dění a potřeby využívá cvičnou kuchyň, školní hřiště a školní pozemky. V pravidelném režimu navštěvuje počítačovou učebnu a každou středu využívá tělocvičnu.

  • společenské a stolní hry, stavebnice

  • velké množství výtvarného materiálu

  • knihy, časopisy

  • počítačová technika

V rámci ŠK mohou přihlášení žáci navštěvovat zájmové útvary dle aktuální nabídky.

Docházka je pro přihlášené žáky povinná dle záznamu o uvolnění dítěte ze ŠK v zápisním lístku. Změny v odchodu se sdělují vždy písemnou formou (datum, čas a způsob odchodu, podpis). Žáky nelze uvolňovat na základě telefonického hovoru. Dítě musí být omluveno včas (tzn. předem nebo nejpozději v den kdy do ŠK nepůjde).

Výše úplaty stanoví ředitel ZŠ a MŠ Olešnice na začátku každého školního roku, tedy vždy k 1. září. Pro školní rok 2023/2024 se výše stanovuje na období od 1. září 2023 do 31. srpna 2024 takto: 200 Kč za jeden měsíc u žáka navštěvujícího pravidelně školní klub.