Informace pro rodiče

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem zpravidla od 3 do 6 let.

Kapacita MŠ: 96 dětí (4 třídy – homogenní rozdělení dětí)

Provoz MŠ: 6,15 - 16,30 hodin

Mateřská škola byla poprvé otevřena v roce 1982. Navštěvují ji nejen děti z Olešnice, ale i z okolních obcí. Je to jednopatrová, čtyřtřídní budova, umístěna v okrajové části města Olešnice nedaleko lesoparku Skalky. Prostorná zahrada a bezprostřední blízkost lesa nás přirozeně vede k užšímu kontaktu s přírodou po celý rok Školní zahrada dává dětem dostatek prostoru pro volný pohyb, je vybavena dřevěnými herními prvky, průlezkami, skluzavkami a třemi pískovišti. Všechny herní prvky mají bezpečné dopadové plochy.

Našim cílem je:
 • Aby naše škola byla příjemným prostředím, ve kterém budou děti rády trávit chvíle odloučení od rodičů a budou šťastné.

 • Aby ve škole vládla celková pohoda a bylo vytvořeno takové klima, které příznivě
  působí na rozvoj dítěte ve všech oblastech jeho vývoje.

 • Aby se škola otevírala rodičům a vztah mezi učitelkami a rodiči byl upřímný,
  otevřený, plný vzájemného naslouchání a povzbuzování.

Adaptace:

Po zápisu je možno po domluvě přijít na návštěvu, prohlédnout si školu. Základní údaje o dítěti od rodičů z dotazníků a při individuálních pohovorech.

Pobyt dětí v mateřské škole začíná adaptací za přítomnosti rodiče, který dítě uvede do nového prostředí. Délka a forma adaptace se stanovuje individuálně dohodou mezi rodičem a učitelkou. Rodiče respektují pokyny učitelky. Je doporučeno umožnit dětem zpočátku kratší pobyt během dopoledne, není vhodné nechávat nové děti ve školce hned po celý den.

Co nabízíme:

Zájmové kroužky pro přihlášené děti:

 •  pohybové hry
 • „Kutilové“ (pracovní dílna)
 • logopedická péče ve spolupráci se SPC pro vady řeči ul. Veslařská, Brno

 

Společné akce pro rodiče s dětmi:

Cílem je seznámení rodičů s prostředím MŠ, navazování bližších kontaktů mezi rodiči a učitelkami a mezi rodiči navzájem, podněcování zájmu rodičů o činnosti v mateřské škole, vytvoření partnerského vztahu s rodiči.

 • vítání podzimu
 • vánoční posezení
 • dětský karneval
 • zahradní slavnost
 • rozloučení s předškoláky