Informace pro rodiče

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem zpravidla od 3 do 6 let.

Kapacita MŠ: 96 dětí (3 třídy – homogenní rozdělení dětí)

Provoz MŠ: 6,15 - 16,00 hodin

Mateřská škola byla poprvé otevřena v roce 1982. Navštěvují ji nejen děti z Olešnice, ale i z okolních obcí. Je to jednopatrová, trojtřídní budova, umístěna v okrajové části města Olešnice nedaleko lesoparku Skalky. Prostorná zahrada a bezprostřední blízkost lesa nás přirozeně vede k užšímu kontaktu s přírodou po celý rok Školní zahrada dává dětem dostatek prostoru pro volný pohyb, je vybavena dřevěnými herními prvky, průlezkami, skluzavkami a třemi pískovišti. Všechny herní prvky mají bezpečné dopadové plochy.

Našim cílem je:

  • Aby naše škola byla příjemným prostředím, ve kterém budou děti rády trávit chvíle odloučení od rodičů a budou šťastné.

  • Aby ve škole vládla celková pohoda a bylo vytvořeno takové klima, které příznivě
    působí na rozvoj dítěte ve všech oblastech jeho vývoje.

  • Aby se škola otevírala rodičům a vztah mezi učitelkami a rodiči byl upřímný,
    otevřený, plný vzájemného naslouchání a povzbuzování.

Adaptace:

Po zápisu je možno po domluvě přijít na návštěvu, prohlédnout si školu. Základní údaje o dítěti od rodičů z dotazníků a při individuálních pohovorech.

Pobyt dětí v mateřské škole začíná adaptací za přítomnosti rodiče, který dítě uvede do nového prostředí. Délka a forma adaptace se stanovuje individuálně dohodou mezi rodičem a učitelkou. Rodiče respektují pokyny učitelky. Je doporučeno umožnit dětem zpočátku kratší pobyt během dopoledne, není vhodné nechávat nové děti ve školce hned po celý den.

CO NABÍZÍME

Zájmové kroužky pro přihlášené děti:

- pohybové hry

- „Kutilové“ (pracovní dílna)

- logopedická péče ve spolupráci se SPC pro vady řeči ul. Veslařská, Brno

 

Společné akce pro rodiče s dětmi:

Cílem je seznámení rodičů s prostředím MŠ, navazování bližších kontaktů mezi rodiči a učitelkami a mezi rodiči navzájem, podněcování zájmu rodičů o činnosti v mateřské škole, vytvoření partnerského vztahu s rodiči.

- vítání podzimu

- vánoční posezení

- dětský karneval

- zahradní slavnost

- rozloučení s předškoláky