Třída „Motýlci"

Marcela Čuhelová Vedoucí učitelka
Jarmila Tomášková Učitelka