Zaměstnanci v mateřské škole

Třída „Berušky"
Jana Horníčková učitelka
Edita Mistrová, DiS učitelka
Třída „Broučci"
Ludmila Musilová vedoucí učitelka
Kristýna Dobiášová učitelka
Třída „Včeličky"
Bc. Markéta Dvořáková učitelka
Jana Báčová učitelka
Třída „Motýlci"
Bc. Mariana Graciasová učitelka
Mgr. Kateřina Danzingerová učitelka
Asistentky pedagoga
Michaela Markytánová, Dis
Marcela Kiovská
Irena Fialová
Lenka Dědková školní asistentka
Chod školy zabezpečují
Josefa Kantorová Školnice
Alena Prudká Uklízečka
Helena Nedělová Uklízečka
František Musil Topič, údržbář