Zaměstnanci v mateřské škole

Třída „Berušky"
Bc. Martina Vojtová učitelka
Edita Mistrová, DiS učitelka
Třída „Broučci"
Ludmila Musilová vedoucí učitelka
Kristýna Dobiášová učitelka
Třída „Včeličky"
Bc. Markéta Dvořáková učitelka
Jana Báčová učitelka
Třída „Motýlci"
Mgr. Kateřina Danzingerová učitelka
Bc. Mariana Graciasová učitelka
Asistentky pedagoga
Marcela Kiovská
Irena Fialová
Chod školy zabezpečují
František Musil Topič, údržbář
Helena Nedělová Uklízečka
Alena Prudká Uklízečka
Josefa Kantorová Školnice