Školní družina

Školní družina je součástí základní školy, nachází se v suterénu nověji přistavené budovy základní školy. Pro svoji činnost využívá tři místnosti. Materiální podmínky jsou velmi dobré, třídy byly nedávno vybaveny zcela novým nábytkem. V každé třídě jsou pro 2 počítače, dále nechybí audiovizuální technika (televize, video a DVD přehrávač, magnetofon). Děti, které navštěvují školní družinu, mohou využít ke svým pohybovým aktivitám tělocvičnu (nové venkovní hřiště s umělým povrchem, školní atletický areál a v prostorách školy stůl na stolní tenis). Průběžně jsou herny doplňovány novými pomůckami a hrami.

Bližší informace o školní družině v přílohách: