Školní poradenské pracoviště

Mgr. Markéta Kánská Vedoucí pracoviště a výchovný poradce
Mgr. Pavla Báčová Speciální pedagog pro oblast péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Mgr. Jana Sýkorová Asistent výchovného poradce pro oblast kariérního poradenství
Mgr. Lenka Němečková Školní metodik prevence
Mgr. Soňa Halámková Speciální pedagog – logoped