Školní poradenské pracoviště

Pavla Báčová Výchovná poradkyně, speciální pedagog
Jana Sýkorová Kariérní poradkyně
Lenka Němečková Koordinátorka prevence sociálně patologických jevů
Soňa Halámková Speciální pedagog
Jana Ondriková Asistentka pedagoga
Milena Jílková Asistentka pedagoga
Milena Kselíková Asistentka pedagoga