Školní poradenské pracoviště

Pavla Báčová Výchovná poradkyně, speciální pedagog
Jana Sýkorová Kariérní poradkyně
Lenka Němečková Školní metodik prevence
Soňa Halámková Speciální pedagog
Jana Ondriková Asistentka pedagoga
Milena Jílková Asistentka pedagoga
Miloslava Jančová Asistentka pedagoga
Dominika Veselá Asistentka pedagoga