Školní poradenské pracoviště

Markéta Kánská Vedoucí pracoviště a výchovný poradce
Pavla Báčová Speciální pedagog pro oblast péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Jana Sýkorová Asistent výchovného poradce pro oblast kariérního poradenství
Lenka Němečková Školní metodik prevence
Soňa Halámková Speciální pedagog