Zaměstnanci základní školy

Ředitel školy (zástupce statutárního orgánu)
Vladimír Hél
Zástupkyně ředitele školy
Drahomíra Bednářová
Učitelé na 1. stupni
Leona Horáčková Učitelé 1. A
Pavla Báčová Učitelé 1. B
Dagmar Pešová Učitelé 2. třída
Zora Habancová Učitelé 3. A
Magdalena Synková Učitelé 3. B
Lucie Bartošová Učitelé 4. třída
Jitka Krejčí Učitelé 5. třída
Učitelé na 2. stupni
Miroslav Halámek Učitelé 6. třída
Jana Sýkorová Učitelé 7. třída
Iva Slavíčková Učitelé 8. třída
Lenka Němečková Učitelé 9. třída
Pavel Habanec Bez třídnictví
Soňa Halámková Bez třídnictví
Alena Kohoutová Bez třídnictví
Zdenka Podlipná Bez třídnictví
Jana Giel Bez třídnictví
Monika Wrubel Bez třídnictví
Školní poradenské pracoviště
Pavla Báčová Výchovná poradkyně, speciální pedagog
Jana Sýkorová Kariérní poradkyně
Lenka Němečková Koordinátorka prevence sociálně patologických jevů
Jitka Krejčí Speciální pedagog
Jana Ondriková Asistentka pedagoga
Milena Jílková Asistentka pedagoga
Milena Kselíková Asistentka pedagoga
Vychovatelky ve školní družině
Jana Ondriková Vedoucí vychovatelka
Libuše Danielová
THP pracovnice
Jana Štěrbová Sekretářka ředitele, pokladní, personalistka
Školník, topič
Ivan Kozel
Uklízečky
Ivana Hanzlová
Lenka Honsnejmanová
Ludmila Filipová