Zaměstnanci základní školy

Ředitel školy (zástupce statutárního orgánu)
Vladimír Hél
Zástupce ředitele školy
Drahomíra Bednářová
Učitelé na 1. stupni
Pavla Báčová tř. učitel 1.A
Leona Horáčková tř. učitel 1.B
Dagmar Pešová tř. učitel 2. třídy
Magdalena Synková tř. učitel 3. třídy
Zora Habancová tř. učitel 4. třídy
Soňa Halámková tř. učitel 5. třídy
Učitelé na 2. stupni
Alena Koktavá tř. učitel 6.A
Markéta Kánská tř. učitel 6.B
Erika Prudká tř. učitel 7.A
Iva Slavíčková tř. učitel 7.B
Lenka Němečková tř. učitel 8. třída
Pavel Habanec tř. učitel 9.A
Miroslav Halámek tř. učitel 9.B
Petra Stloukalová Bez třídnictví
Monika Wrubel Bez třídnictví
Jana Sýkorová Bez třídnictví
Milena Kselíková Bez třídnictví
Školní poradenské pracoviště
Pavla Báčová Výchovná poradkyně, speciální pedagog
Jana Sýkorová Kariérní poradkyně
Lenka Němečková Školní metodik prevence
Soňa Halámková Speciální pedagog
Vychovatelky ve školní družině
Jana Ondriková Vedoucí vychovatelka
Jitka Krejčí Vychovatelka
Vychovatelka ve školním klubu
Dominika Veselá Vychovatelka
THP pracovnice
Jana Štěrbová Hospodářka
Lucie Novotná Účetní
Školník, topič
Ivan Kozel
Uklízečky
Ivana Hanzlová
Lenka Honsnejmanová
Ludmila Filipová