Zaměstnanci základní školy

Ředitel školy (zástupce statutárního orgánu)
Vladimír Hél
Zástupkyně ředitele školy
Drahomíra Bednářová
Učitelé na 1. stupni
Martina Nykodýmová tř. učitel 1.A
Magdalena Synková tř. učitel 1.B
Leona Horáčková tř. učitel 2. třídy
Soňa Halámková tř. učitel 5. třídy
Dagmar Pešová tř. učitel 3. třídy
Zora Habancová tř. učitel 4.A
Pavla Báčová tř. učitel 4.B
Jitka Krejčí Bez třídnictví
Učitelé na 2. stupni
Miroslav Halámek tř. učitel 7.B
Jana Sýkorová tř. učitel 8.A
Iva Slavíčková tř. učitel 9. třída
Lenka Němečková tř. učitel 6. třída
Pavel Habanec tř. učitel 7.A
Alena Koktavá tř. učitel 8.B
Zdenka Podlipná Bez třídnictví
Markéta Kánská Bez třídnictví
Monika Wrubel Bez třídnictví
Školní poradenské pracoviště
Pavla Báčová Výchovná poradkyně, speciální pedagog
Jana Sýkorová Kariérní poradkyně
Lenka Němečková Školní metodik prevence
Soňa Halámková Speciální pedagog
Jana Ondriková Asistentka pedagoga
Milena Jílková Asistentka pedagoga
Milena Kselíková Asistentka pedagoga
Vychovatelky ve školní družině
Jana Ondriková Vedoucí vychovatelka
Libuše Danielová
Vychovatelka ve školním klubu
Lucie Lontrasová Vychovatelka
THP pracovnice
Jana Štěrbová Sekretářka ředitele, pokladní, personalistka
Školník, topič
Ivan Kozel
Uklízečky
Ivana Hanzlová
Lenka Honsnejmanová
Ludmila Filipová