Zaměstnanci základní školy

Ředitel školy (zástupce statutárního orgánu)
Vladimír Hél
Zástupce ředitele školy
Miroslav Halámek
Učitelé na 1. stupni
Martina Nykodýmová tř. učitel 1.A
Dagmar Pešová tř. učitel 1.B
Magdalena Synková tř. učitel 2. třídy
Leona Horáčková tř. učitel 3. třídy
Soňa Halámková tř. učitel 4. třídy
Zora Habancová tř. učitel 5.A
Pavla Báčová tř. učitel 5.B
Učitelé na 2. stupni
Erika Prudká tř. učitel 6.A
Iva Slavíčková tř. učitel 6.B
Lenka Němečková tř. učitel 7. třída
Pavel Habanec tř. učitel 8.A
Jitka Krejčí tř. učitel 8.B
Jana Sýkorová tř. učitel 9.A
Alena Koktavá tř. učitel 9.B
Zdenka Podlipná Bez třídnictví
Markéta Kánská Bez třídnictví
Monika Wrubel Bez třídnictví
Milena Kselíková Bez třídnictví
Školní poradenské pracoviště
Pavla Báčová Výchovná poradkyně, speciální pedagog
Jana Sýkorová Kariérní poradkyně
Lenka Němečková Školní metodik prevence
Soňa Halámková Speciální pedagog
Jana Ondriková Asistentka pedagoga
Milena Jílková Asistentka pedagoga
Miloslava Jančová Asistentka pedagoga
Dominika Veselá Asistentka pedagoga
Vychovatelky ve školní družině
Jana Ondriková Vedoucí vychovatelka
Libuše Danielová Vychovatelka
Vychovatelka ve školním klubu
Dominika Veselá Vychovatelka
THP pracovnice
Jana Štěrbová Sekretářka ředitele, pokladní, personalistka
Lucie Novotná Účetní
Školník, topič
Ivan Kozel
Uklízečky
Ivana Hanzlová
Lenka Honsnejmanová
Ludmila Filipová