Zaměstnanci základní školy

Ředitel školy
PaedDr. Zdeněk Peša skola@olesnice.cz
Zástupce ředitele školy
Mgr. Markéta Kánská marketaka@zsamsolesnice.cz
Učitelé na 1. stupni
Mgr. Dagmar Pešová tř. učitel I. A dagmarpe@zsamsolesnice.cz
Mgr. Martina Nykodýmová tř. učitel I. B martinanyk@zsamsolesnice.cz
Mgr. Magdalena Synková tř. učitel II. A magdasy@zsamsolesnice.cz
Mgr. Leona Horáčková tř. učitel II. B leonaho@zsamsolesnice.cz
Mgr. Zora Habancová tř. učitel III. třídy zorah@zsamsolesnice.cz
Mgr. Pavla Báčová tř. učitel IV. třídy pavlaba@zsamsolesnice.cz
Mgr. Soňa Halámková tř. učitel V. třídy sonaha@zsamsolesnice.cz
Vojtěch Brunclík, DiS. bez třídnictví vojtechbr@zsamsolesnice.cz
Učitelé na 2. stupni
Mgr. Petra Stloukalová tř. učitel VI. třídy petrast@zsamsolesnice.cz
Ing. Miroslav Halámek tř. učitel VII. třídy mirah@zsamsolesnice.cz
Mgr. Alena Koktavá tř. učitel VIII. A alenakok@zsamsolesnice.cz
Mgr. Jana Sýkorová tř. učitel VIII. B janasy@zsamsolesnice.cz
Mgr. Erika Prudká tř. učitel IX. A erikapr@zsamsolesnice.cz
Mgr. Iva Slavíčková tř. učitel IX. B ivasl@zsamsolesnice.cz
Mgr. Jitka Krejčí bez třídnictví jitkakr@zsamsolesnice.cz
Mgr. Lenka Němečková bez třídnictví lenkane@zsamsolesnice.cz
Mgr. Pavel Habanec bez třídnictví pavelha@zsamsolesnice.cz
Školní poradenské pracoviště
Mgr. Markéta Kánská Vedoucí pracoviště a výchovný poradce
Mgr. Pavla Báčová Speciální pedagog pro oblast péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Mgr. Jana Sýkorová Asistent výchovného poradce pro oblast kariérního poradenství
Mgr. Lenka Němečková Školní metodik prevence
Mgr. Soňa Halámková Speciální pedagog – logoped
Vychovatelky ve školní družině
Jana Ondriková vedoucí vychovatelka janaon@zsamsolesnice.cz
Milena Kselíková vychovatelka milenaks@zsamsolesnice.cz
Milena Jílková vychovatelka milenaji@zsamsolesnice.cz
Vychovatelka ve školním klubu
Lucie Novotná vychovatelka skola@olesnice.cz
Asistentky pedagoga
Marcela Čuhelová asistentka
Jitka Benešová asistentka
Milena Kselíková asistentka milenaks@zsamsolesnice.cz
Tereza Mullerová asistentka
Jana Ondriková asistentka janaon@zsamsolesnice.cz
THP pracovnice
Jana Štěrbová hospodářka skola@olesnice.cz
Lucie Novotná účetní skola@olesnice.cz
Školník, topič
Ivan Kozel
Uklízečky
Ivana Hanzlová
Lenka Honsnejmanová
Ludmila Filipová
Školní kuchyně
Lenka Musilová vedoucí – provozářka jidelna@olesnice.cz
Provoz kuchyně ZŠ
Tereza Štěpánková vedoucí kuchařka
Helena Andrlíková kuchařka
Jana Sýsová pomocná kuchařka
Šárka Melíšková pomocná kuchařka
Provoz kuchyně MŠ
Kamila Štěrbová vedoucí kuchařka
Drahomíra Havlíčková pomocná kuchařka