Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Olešnice

Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Olešnice

Vedoucí pracoviště a výchovný poradce:
Mgr. Markéta Kánská
 • koordinace poradenských služeb ve škole, konzultant vytváření IVP
 • řešení problémů spojených se školní docházkou a školním neprospěchem
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • pomoc při řešení konfliktních problémů ve škole
 • konzultační hodiny: pondělí: 13.00 – 14.30 hodin
 • kontakt: email: marketaka@zsamsolesnice.cz
Školní metodik prevence:
Mgr. Lenka Němečková
 • prevence a řešení rizikového chování (záškoláctví, šikana, kyberšikana, návykové látky, závislosti, sebepoškozování, prekriminalita, kriminální chování, násilí v rodině, syndrom CAN,...)
 • preventivní práce s žákovskými kolektivy zaměřené na klima tříd i celé školy
 • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků
 • poskytování poradenských služeb žákům s projevy rizikového chování a jejich zákonným zástupcům, případné doporučení péče odpovídajícího odborného pracoviště
 • konzultační hodiny: čtvrtek 14.45-15.30
 • kontakt: email: lenkane@zsamsolesnice.cz
Speciální pedagog pro oblast péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
Mgr. Pavla Báčová
 • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem
 • metodická podpora učitelům
 • konzultační hodiny: pátek 11.45-12.45 hodin
 • kontakt: email: pavlaba@zsamsolesnice.cz
Asistent výchovného poradce pro oblast kariérního poradenství:
Mgr. Jana Sýkorová
 • pomoc při výběru střední školy a volbě povolání
 • pomoc při vyplňování přihlášek na střední školu
 • organizace prezentace nabídky středních škol
 • konzultační hodiny: pátek 14.00-15.00 hodin
 • kontakt: email: janasy@zsamsolesnice.cz
Speciální pedagog:
Mgr. Soňa Halámková
 • konzultace pro rodiče dětí s narušenou komunikační schopností
 • konzultace pro rodiče dětí se specifickými poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie)
 • vedení logopedické intervence – individuální péče o děti s narušenou komunikační schopností
 • konzultační hodiny: pondělí 11.30-12.15
 • kontakt: email: sonaha@zsamsolesnice.cz

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem

Jsme připraveni pomoci vám i vašim dětem, těšíme se na spolupráci

Jsou-li děti obklopeny kritikou, naučí se odsuzovat.
Jsou-li děti obklopeny nepřátelstvím, naučí se agresi.
Jsou-li děti obklopeny lítostí, naučí se litovat sami sebe.
Jsou-li děti obklopeny podporou, naučí se mít důvěru.
Jsou-li děti obklopeny chválou, naučí se oceňovat.
Jsou-li děti obklopeny poctivostí a upřímností, naučí se, co je pravda a spravedlnost.
Jsou-li děti žijí v bezpečí, naučí se důvěřovat sobě i ostatním.
Jsou-li děti obklopeny klidem, naučí se pokoji mysli. – D.L. Nolteová