Přednáška ŠKOLNÍ ZRALOST nejen pro rodiče předškoláků

7 Březen 2023
V úterý dne 28. března se v učebně výtvarné výchovy ve 2. podlaží hlavní budovy ZŠ uskuteční v době od 16,00 hod. přednáška Mgr. Evy Kovářové z Pedagogicko-psychologické poradny Blansko na téma ŠKOLNÍ ZRALOST.
 
Odpoví na otázky:
 
  • Co by mělo dítě zvládnout, než nastoupí do první třídy?
  • Kdy je na místě zvažovat odklad školní docházky?
  • Které oblasti rozvíjet, aby dítě úspěšně zvládlo zahájení školní docházky?
 
Protože se blíží termín zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ (5. dubna), je přednáška jistě vítaným vodítkem pro rodiče předškoláků pro jejich rozhodování. Pozvání je nejen pro rodiče předškoláků, ale i pro širší rodičovskou veřejnost. Například pro rodiče i mladších dětí. Srdečně jsou zváni také rodiče předškoláků z trpínské MŠ. Všichni rodiče jsou též zváni od 15,00 hod. před přenáškou na "den otevřených dveří" v ZŠ. Příležitost prohlédnout si prostory ZŠ a také učebny 1. tříd.