NÁHRADNÍ PREZENČNÍ VÝUKA

23 Duben 2021

      Vzhledem k tomu, že se ne všem žákům daří plnit svoje povinnosti vyplývající z distančního vzdělávání a u některých žáků došlo i v důsledku toho ke znatelnému zhoršení prospěchu, otevírá naše škola od pondělí 26.4.2021 pro tyto žáky z 2.stupně skupiny náhradního prezenčního vzdělávání (konzultací), ve kterých jim budou vytvořeny podmínky pro plnění povinností distančního vzdělávání. Budou tedy pracovat na zadaných písemných úkolech domácí přípravy a budou se zapojovat do on-line vzdělávání s ostatními spolužáky ze své třídy. Vybraní žáci budou do těchto skupin docházet do školy v pondělí, úterý a ve středu, vždy od 8 do 12 hodin. Jejich rodiče byli informováni. Jedenkrát týdně (v pondělí) budou žáci testováni na přítomnost viru Covid 19. Otevření skupin má sloužit jako forma podpůrného prezenčního vzdělávání a jako prevence před nedostatečným prospěchem v důsledku dlouhodobého neplnění povinností.

 

                                                                                                                                                        Vladimír Hél