Kontaktní místo domácí přípravy žáků

6 Listopad 2020

      Od 9. listopadu 2020 bude otevřeno vždy od pondělí do pátku (kromě 17.11. – státní svátek) v době 8,00 - 10,00 hod. a 14,00 - 16,00 hod. kontaktní místo domácí přípravy žáků ZŠ Olešnice. Toto kontaktní místo (hlavní vstup do šaten budovy ZŠ) slouží k předání a převzetí písemností. Např.: písemné domácí úkoly žáka ke kontrole, písemné úkoly po kontrole a klasifikaci a učební texty předávané žákovi učitelem. V otevírací dobu bude přítomen zaměstnanec školy. Nebude třeba zvonit na zvonky, budou otevřené dveře blíže ke koupališti. Každá třída má připravenu jednu lavici dělenou k předání a převzetí písemných materiálů. Rodiče (případně žáci) mají přístup hlavním vchodem do šaten v otevírací dobu kontaktního místa. Přístup je možný při zachování 2 metrových rozestupů, zakrytí dýchacích cest a po použití dezinfekce rukou. Připomínáme, že distanční vzdělávání (a tedy i odevzdávání a vyzvedávání materiálů) je povinné.