Evropský den jazyků ve škole

13 Říjen 2019

Evropský den jazyků ve škole

Rada Evropy a Evropská unie vyhlásila rok 2001 za Evropský rok jazyků. Od tohoto roku se každoročně slaví Evropský den jazyků, který připadá na 26. září. Cílem tohoto dne je poukázat na jazykové rozmanitosti a hlavně podporovat studium cizích jazyků.

Všude v Evropě se v tu dobu konají různé akce, které se snaží lidi povzbudit ke studiu nového jazyka, nebo upevnit a zlepšit již nabyté jazykové znalosti. Jako každoročně jsme se na naší škole k tomuto dni připojili.

Naše pozvání přijala kolegyně z USA, která v České republice už třetím rokem působí jako profesionální lektorka angličtiny a spoluorganizátorka mimoškolního vzdělávání. Žáci druhého stupně měli možnost vyzkoušet, jak budou rozumět rodilé mluvčí v příjemném a zábavném vyprávění o zajímavostech týkající se života za velkou louží. Interaktivní formou se diskutovalo nejen o jídle, pití, sportech a svátcích, ale třeba i o systému vzdělávání v USA. Nás učitele těšila aktivita a bezprostřednost, s jakou se po počátečním ostychu žáci do diskuze zapojovali. Nezbývá než poděkovat paní Kendre za čas s námi strávený a žákům popřát hodně inspirace a elánu při studiu cizích jazyků.