Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

9 Duben 2020

Nařízením ministerstva školství ze dne 3. 4. 2020 bude zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Postup při zápisu bude následující:

 1. Žádost o přijetí si stáhnete na stránkách školy.

 2. K zápisu jsou vyžadovány tyto dokumenty:

  • Vyplněná a zákonnými zástupci dítěte podepsaná žádost o přijetí

  • Kopie rodného listu dítěte

  • Kopie očkovacího průkazu dítěte (v současné situaci nenavštěvujte osobně dětského lékaře)

  • Podepsané čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno (prohlášení si můžete stáhnout na stránkách školy). Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31 .8. pěti let

 3. Žádost o přijetí s kopií rodného listu, čestným prohlášením a kopií očkovacího průkazu dítěte je možné doručit do školy následovně:

  • Prostřednictvím datové schránky:

Identifikátor datové schránky (ID):
y6zg3if
Název datové schránky:
Základní škola a mateřská škola města Olešnice, příspěvková organizace

  • Poštou:

Základní škola a mateřská škola města Olešnice, příspěvková organizace
Hliníky 108
679 74 Olešnice

Termín pro zaslání žádostí o přijetí je od 2.5.2020 do 16.5.2020. Na základě této žádosti bude rodičům zasláno písemné správní rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

Vladimír Hél

zástupce statutárního orgánu

ZŠ a MŠ Olešnice

 

 

Děti mladší 5 let budou do mateřské školy přijímány podle následujících kritérií:

 

 

 

Kritérium pro přijetí dítěte do mateřské školy

 

Počet bodů

1

Trvalý pobyt dítěte je v Olešnici.

10

2

Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku nejméně 3 let věku

a podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 3 bude přijato přednostně.

 

10

3

Pravidelná celodenní docházka dítěte do MŠ.

8

4

Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku 2,5 let věku.

7

5

Trvalý pobyt dítěte je v obci DSO Olešnicko.

6

6

Dítě má v MŠ staršího sourozence ve školním roce 2020/2021.

5