Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

19 Únor 2021

Ředitelství ZŠ a MŠ města Olešnice oznamuje rodičům, že v úterý 4. května 2021 od 14.30 do 16.00 hod. se bude konat v budově mateřské školy na ul. Veselská 532 zápis dětí pro školní rok 2021/2022, pokud to epidemiologická situace dovolí.

Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2021 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2021 povinné. Rodiče přinesou s sebou rodný list dítěte a OP.

 

Platby v MŠ:

Úplata za vzdělávání: 400,- Kč měsíčně.

 

Cena stravného:

Stravné v MŠ a ZŠ Olešnice je zajišťováno společností Scolarest.

 

děti 3-6 let: přesnídávka 13,00 Kč

oběd 25,00 Kč

svačina 9,00 Kč

celodenní stravné 47,00 Kč

 

děti, které ve šk. roce dosáhnou 7 let:

přesnídávka 14,00 Kč

oběd 26,00 Kč

svačina 10,00 Kč

celodenní stravné 50,00 Kč

 

Děti mladší 5 let budou do mateřské školy přijímány podle následujících kritérií:

 

 

 

Kritérium pro přijetí dítěte do mateřské školy

 

Počet bodů

1

Trvalý pobyt dítěte je v Olešnici.

10

2

Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku nejméně 3 let věku

a podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 3 bude přijato přednostně.

 

10

3

Pravidelná celodenní docházka dítěte do MŠ.

8

4

Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku 2,5 let věku.

7

5

Trvalý pobyt dítěte je v obci DSO Olešnicko.

6

6

Dítě má v MŠ staršího sourozence ve školním roce 2021/2022.

5

 

Termín odevzdání přihlášek do MŠ je 14. 5. 2021. O přijetí budou rodiče informováni písemně rozhodnutím ředitele Základní školy a mateřské školy města Olešnice do 1. 6. 2021.

Bližší informace budou poskytnuty přímo u zápisu nebo na tel. 516 463 168.

 

Vladimír Hél

zástupce statutárního orgánu

ZŠ a MŠ Olešnice