Zápis dětí do mateřské školy

28 Březen 2024

Ředitelství ZŠ a MŠ města Olešnice oznamuje rodičům, že v úterý 30. dubna 2024  od 14,00 do 16.00 hod. se bude konat v budově mateřské školy na ul. Veselská 532 zápis dětí pro školní rok 2024/2025.

Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2024 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2024 povinné. Rodiče přinesou s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Platby v MŠ:

Úplata za vzdělávání: 500,- Kč měsíčně.

Cena stravného:

Výše stravného v MŠ a ZŠ Olešnice bude stanovena v měsíci srpnu.

Děti mladší 5 let budou do mateřské školy přijímány podle následujících kritérií:

 

 

Kritérium pro přijetí dítěte do mateřské školy

 

Počet bodů

1

Trvalý pobyt dítěte je v Olešnici.

10

2

Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku nejméně 3 let věku a podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 3 bude přijato přednostně.

10

3

Pravidelná celodenní docházka dítěte do MŠ.

8

4

Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku 2,5 let věku.

7

5

Trvalý pobyt dítěte je v obci mikroregionu Olešnicko.

6

6

Dítě má v MŠ staršího sourozence ve školním roce 2023/2024.

5

Termín odevzdání přihlášek do MŠ je 17. 5. 2024. O přijetí budou rodiče informováni písemně rozhodnutím ředitele Základní školy a mateřské školy města Olešnice do 1. 6. 2024.

Bližší informace budou poskytnuty přímo u zápisu nebo na tel. 516 463 168.

                                                                                         

                                                                   PaedDr. Zdeněk Peša,

                                                                                                                                     ředitel ZŠ a MŠ města Olešnice