Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

10 Prosinec 2020

Pokud to epidemiologická situace dovolí, zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v úterý 6. dubna 2021 od 1300 do 1500 hod. v prostorách 2. a 3. třídy, školní družiny a tělocvičny.

Zápis se bude týkat dětí narozených od 1.9.2014 do 31.8.2015. Děti, kterým byl v roce 2020 povolen odklad začátku povinné školní docházky, již k zápisu nemusí.

Podrobné písemné informace obdrží rodiče předškoláků v průběhu února v MŠ Olešnice a v MŠ Trpín.

Pokud by epidemiologická situace neumožnila prezenční formu zápisu, proběhl by zápis jako loni korespondenčním způsobem.

Aktuální informace k zápisu budou zveřejněny na školních webových stránkách.