Opatření proti šíření nemoci Covid-19 v ZŠ a MŠ Olešnice

18 Září 2020

S ohledem na výskyt onemocnění Covid-19 byla přijata opatření, která by vedle dalšího šíření onemocnění měla zabránit vyhlášení karantény ve třídách, případně celé školy. Jedná se o snahu zajistit prezenční výuku ve škole co největšímu počtu žáků. V důsledku pak umožnit rodičům nepřerušovat pro nařízenou karanténu docházku do zaměstnání.

Vedle ministerstvem nařízených epidemiologických opatření je v základní škole a mateřské škole nařízeno zaměstnancům používat respirátory dodané zaměstnavatelem. V základní škole mají od 15. 9. 2020 nařízeno všichni žáci nosit roušky ve všech prostorách budovy školy (včetně tříd). Dále je žákům při vstupu do budovy školy bezkontaktně měřena teplota. Od 18.9.2020 nebudou využívány odborné učebny. Žáci se zúčastní vzdělávání pouze ve svých kmenových učebnách.

Výuka tělesné výchovy se omezuje na pobyt na venkovních hřištích, případně pobytem v přírodě.

Žádáme rodiče o pochopení a dohled nad vybavením dětí rouškami (min. dvě čisté každý den). Dále, aby v případě výskytu příznaků respiračního onemocnění neposílali děti do MŠ a žáky do ZŠ a konzultovali tyto příznaky s lékařem.

                                                                  Vladimír Hél, zástupce statutárního orgánu ZŠ a MŠ Olešnice

                                                                   PaedDr. Zdeněk Peša, starosta