Kuřátka v MŠ

29 Březen 2024

   Ve škole není nic cennějšího než partnerský vztah mezi pedagogy a rodinami dětí. Nedávno jsme měli tu čest zažít úžasnou interakci s rodinou jednoho našeho žáka, Františka Fukače. Jeho maminka, paní Monika Procházková, nás překvapila nádhernou ukázkou spojení přírody a vzdělávání.
Díky programu pro všechny třídy jsme měli možnost vidět, jak se líhnou kuřátka. Paní Monika Procházková nám nejenom přivezla živou ukázku těchto malých zázraků, ale také nám přehrála video z celého procesu, od líhnutí až po první kroky nových životů.
Bylo to jedinečné a nezapomenutelné zážitkem pro všechny naše děti.
Spolupráce s rodinou není pouze o zapojení do školních aktivit, ale i o sdílení životních zážitků a znalostí. Díky této události jsme si znovu uvědomili, jak důležité je tvořit mosty mezi školou a domovem, a jak moc může tato spolupráce obohatit životy všech zúčastněných.
Doufáme, že se budeme i nadále inspirovat takovými skvělými příklady spolupráce s rodinou a že budeme moci dále posilovat vztahy a obohacovat vzdělávání naší školy.