ZŠ Olešnice moderně a komplexně

 

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora z prostředků EU.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku přírodovědných předmětů, pracovních činností a cizích jazyků a zároveň rozšířit využívání digitálních technologií ve výuce jednotlivých předmětů ve vazbě na klíčové kompetence IROP. V rámci daného projektu tedy proběhnou stavební úpravy v budově ZŠ Olešnice na ulici Hliníky, přičemž budou rekonstruovány a vybaveny odborné učebny, zázemí pro uložení pomůcek, zázemí pro přípravu vyučujících na výuku a nově vybudována venkovní učebna s doplněním zeleně na školní zahradě. Dále dojde k zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Zároveň bude zabezpečena bezbariérovost budovy školy.

Celkové výdaje: 13 069 721,84 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 12 849 451,84 Kč

Dotace celkem: 11 564 506,65 Kč

Zahájení realizace projektu: 6. 6. 2016

Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2018