Projekt - Praktické ověření konverzace v AJ žáků ZŠ Olešnice

Zpráva z jazykově-vzdělávacího pobytu

(Šablona č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky)

Základní informace o projektu

Číslo Prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 1.1

Příjemce: Základní škola a mateřská škola Olešnice, okres Blansko

Název projektu: Praktické ověření konverzace v AJ žáků ZŠ Olešnice

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2194

 

Bližší informace o projektu k dispozici v příloze.

Výstupy projektu: nástěnka