ZMĚNA V POUŽÍVÁNÍ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST

8 Červen 2021

   Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 8. 6. 2021 mění zásady používání respirátorů či roušek na základních školách. Žáci nemusí mít nasazenou roušku či respirátor během vyučovacích hodin, kdy sedí v lavici, včetně tělesné výchovy. Ve stejnou dobu nemusí mít nasazenou ochranu dýchacích cest ani pedagogičtí pracovníci. Po zbývající dobu a ve společných prostorách dále platí pro žáky i pedagogy povinnost nasazené ochrany dýchacích cest, tedy v šatnách, na chodbách, na toaletách, o přestávkách ve třídách ( kromě konzumace svačiny nebo nápoje ), v jídelně ( kromě konzumace oběda ), ve školní družině i ve školním klubu.

 

                                                                                                                                                                          Vladimír Hél