Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021

25 Březen 2020

Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne na Základní škole v Olešnici v souladu s „Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol všech zřizovatelů pro školní rok 2020/2021“ ze dne 18.3.2020.

Zápis proběhne korespondenčně, to znamená bez přítomnosti dětí i rodičů ve škole. Rodiče vyplní formulář žádosti o přijetí (na školním webu) a mají 2 možnosti jeho odeslání:

a) formulář vytisknou a podepsaný odešlou poštou na adresu školy

b) formulář zašlou elektronicky do datové schránky školy (viz. kontakty na školním webu)

Termín pro zaslání žádostí o přijetí je od středy 1.4.2020 do pátku 17.4.2020. Na základě této žádosti bude rodičům zasláno písemné správní rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky.

Uvažují-li případně rodiče o odkladu začátku povinné školní docházky, je třeba, aby k žádosti o přijetí ke vzdělávání přiložili rovněž žádost o povolení odkladu začátku povinné školní docházky.

O odklad lze žádat pouze z důvodu psychické či fyzické nezralosti či závažných zdravotních potíží. Žádost o odklad začátku povinné školní docházky musí být doložena (i dodatečně) písemným doporučením ze školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a písemným doporučením odborného lékaře. Bez těchto dvou písemných doporučení nebude moci být žádosti o odklad vyhověno.

O případné žádosti o odklad začátku povinné školní docházky se rovněž rozhoduje ve správním řízení a rozhodnutí je zasíláno rodičům v písemné podobě.

Zůstává v platnosti, že zápis do 1. ročníku se letos týká dětí narozených mezi 1.9.2013 a 31.8.2014.

 

Vladimír Hél

zástupce statutárního orgánu

ZŠ a MŠ města Olešnice