Zakončení školního roku 2019/2020

17 Červen 2020

Školní rok bude zakončen v pátek 26.června 2020. V tento den bude v době od 8.00 do 9.00 vydáno ve třídách vysvědčení všem žákům.

Žáci odevzdají žákovské knížky a v tomto termínu si rovněž budou moci odnést svoje osobní věci ze skříněk.

Všichni žáci budou mít při vstupu do budovy roušky, žáci, kteří dosud do školy nechodili, předloží písemné čestné prohlášení rodičů (viz příloha).

Přítomnost ve škole bude ukončena v 9.00, obědy se nebudou vydávat.

Výměna učebnic proběhne na podzim.