Užij si počtů i tisku v olešnickém modrotisku

21 Červen 2022

Název článku jsem si vypůjčila ze scénáře matematické exkurze na velmi zajímavé a nevšední téma. Ráda bych vám vysvětlila několik souvislostí.

Tato exkurze je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II klíčová aktivita „Podpora gramotnosti“, část „Matematická gramotnost“ s finanční podporou z EU a MŠMT. Partnerská organizace projektu JCMM, z.s.p.o. tak připravuje každý rok řadu M- aktivit pro učitele i žáky v JMK. Oblíbené matematické exkurze jsou konkrétním důkazem, že matematika nás v praktickém životě obklopuje neustále.

Modrotisková dílna Modrotisk Danzinger v Olešnici na Moravě je jedna ze dvou posledních dílen v České republice, kde se provozuje jeden z nejstarších způsobů potisku lněného a bavlněného plátna. Tato starodávná textilní tiskařská technika se v roce 2018 zapsala na seznam nemateriálního dědictví UNESCO.

Výchozím bodem celého scénáře exkurze je návštěva modrotiskové dílny s odborným výkladem a ukázkou výroby od majitele dílny a barvíře v jedné osobě – pana Danzingera. Prohlídky dílny se koncem května letošního roku zúčastnila společně s odbornými garanty projektu a matematickým poradcem okresu Blansko skupina žáků 8. ročníku olešnické základní školy společně s paní učitelkou Mgr. Lenkou Němečkovou, autorkou scénáře. Ještě před příchodem žáků mi pan Danzinger řekl: „Měli jsme zde již mnoho exkurzí, ale takovou, která se týká matematiky ještě nikdy“. Zajímavé, že? Během návštěvy se žáci seznámili s technikou modrotisku, při které majitelé zachovávají stejné postupy, jako v roce 1849. Základem technologie modrotisku je rezerva, tzv. pop/pap, která se pomocí dřevěných nebo kovových forem nanáší na plátno a chrání tak místa, která mají zůstat nezabarvená. Natištěné plátno se pak suší a poté je namáčeno do kádě s indigovou lázní. Podle složení a počtu namáčení lze dosáhnout různých odstínů zabarvení. Při poutavém výkladu a ukázkách majitele dílny jsme si uvědomovali, že stále je potřeba něco počítat, aby výsledky práce byly dokonalé. Navíc někteří účastníci exkurze slyšeli poprvé pojmy jako rezerva (pap), indigo, forma, kypa, barvířská koruna apod., které byly následně potřeba při řešení úloh.

Řešení matematických úloh bezprostředně navazuje na návštěvu dílny a to buď přímo v blízkosti dílny, případně jiném vhodném prostoru. Paní učitelka Němečková perfektně a zajímavě využila vše, co s dílnou a výrobou modrotisku souvisí k sestavení zadání úloh, kde žáci jednotlivě, nebo ve skupinách řeší slovní úlohy, tvoří vlastní návrhy vzorů, nebo soutěží v přiřazování pojmů, řeší domino i osmisměrku, případně hrají hru Semínka v Číně. Jednotlivé úkoly jsou velmi prakticky členěny podle ročníků, 1 sada pro 6. a 7. ročník, druhá sada pro 8. a 9. ročník v závislosti na obtížnosti a náročnosti na znalost učiva příslušných ročníků. Hledání správných odpovědí žáky velmi bavilo, úkoly řešili se zaujetím, byli soutěživí při získávání jednotlivých dílků puzzle a celkově byli velmi šikovní. Při skupinové práci si rozdělovali úkoly tak, aby je vyřešili dřív, než ostatní. Ani si možná neuvědomovali, že si procvičují svoje znalosti z matematiky i všeobecné znalosti a to je velmi dobře.

Pro každou skupinu, která by měla zájem olešnickou dílnu modrotisku navštívit a věnovat se řešení úkolů s matematickou tématikou, obsahuje scénář exkurze řadu praktických a organizačních informací pro přípravu. Za zpracování tohoto tématu patří velké poděkování paní učitelce Mgr. Lence Němečkové, protože v každém místě, kde žijeme a které důvěrně známe, určitě existují zajímavé náměty. Děkuji jménem všech zúčastněných i ochotě a vstřícnosti pana Danzingera, který svými informacemi a ukázkami ke zpracování scénáře přispěl.

Scénář je ke stažení na M-portále https://kr-jihomoravsky.cz/public/materials/126966

                                                                                           Mgr. Anna Sládková, matematický poradce okresu Blansko