Úspěch žákyně ZŠ Olešnice

25 Leden 2023

Orientovat se žákům školy v reálném světě a v souvislostech napomáhá vedle vlivu rodiny také vzdělávání ve škole. Vedle pravidelné výuky pak také účast v soutěžích, kde je možné poměřit si znalosti a vědomosti s vrstevníky z jiných škol.

Těžké téma, poměrně vzdálené zájmům dnešních náctiletých, bylo tematické zaměření 52. ročníku Olympiády z dějepisu: „Rozdělený svět a Československo v něm – 1945 - 1992“.

Povědomí veřejnosti je, že se novodobým dějinám věnuje málo pozornosti ve výuce. Není to tak úplně pravda, byť by si rámcový vzdělávací plán škol zasloužil revizi s důrazem na nedávnou historii.

Že mezi žáky olešnické školy máme také ty, kteří se historií zabývají a jsou ochotni si o ni něco přečíst a nastudovat, svědčí účast na školním kole. Úspěšnými řešiteli se ze soutěžících staly Marie Šašinková, Tereza Kovářová a Klára Horáčková z deváté třídy. Poslední jmenovaná s nejlepším výsledkem se pak účastnila okresního kola 17.1. 2023 v Boskovicích.    

Zde se Klára Horáčková z Olešnice umístila na třetím místě, když za sebou výsledkem nechala více než dvě desítky nejlepších reprezentantů škol okresu Blansko, včetně osmiletého gymnázia.

Za tento úspěch a za reprezentaci olešnické školy Kláře tímto veřejně děkuji 

 

PaedDr. Zdeněk Peša, ředitel školy