Třídní schůzky v 1. pololetí 2021/2022

5 Září 2021

Na základě doporučení ministerstva školství budou v 1. pololetí organizovány třídní schůzky přednostně distanční formou, na které se třídní učitel se zákonnými zástupci předem domluví (telefonicky, e-mailem, on-line, přes Teams,…).