Třídní schůzky v 1. pololetí 2019/2020

6 Říjen 2019

středa 20.11.2019 v 1430 hod.

třídní schůzky, od 16.00 hod. setkání rodičů a žáků 9. ročníku se zástupci středních škol a učilišť

 

středa 15.1.2020 v 1430 hod.

třídní schůzky – klasifikace za 1. pololetí