Školní řád ZŠ a výroční zpráva 2020/2021

30 Říjen 2021

     Školská rada při ZŠ a MŠ města Olešnice schválila v průběhu října výroční zprávu

za školní rok 2020/2021 a nový školní řád platný od 1.11.2021. Oba materiály jsou

umístěny v Dokumentech základní školy.

 

                                                                                                            Vladimír Hél