Preventivní program pro deváťáky

25 Květen 2023

Pro žáky 9. ročníku paní policistka u nás na škole uskutečnila program o trestněprávní odpovědnosti v důsledku užívání návykových látek.

Žáci zhlédli příběh, který byl natočen podle skutečnosti a ukazoval řetězec událostí dětí a mladistvých, kterým návykové látky braly zdraví a svobodu.

Během celého programu byli žáci aktivně zapojeni.  Ocitli se v roli vyšetřovatelů, kriminalistů, expertů, psovodů, techniků a ve skupinách mezi sebou soutěžili v počtu správně zodpovězených otázek, které se vztahovaly k dané problematice, k trestnímu a přestupkovému právu. Zpestřením už i tak zajímavého a naučného programu byla pro žáky možnost vyzkoušet si brýle, které simulují účinky marihuany, opilosti a jiných drog.

Z aktivní účasti deváťáků bylo zřejmé, že je program zaujal a já jim přeji, aby stejně výborně jak zvládali odpovídat na položené otázky, se jim i v životě dařilo nepodlehnout pokušení užívání návykových látek.

 

Mgr. Lenka Němečková