Olešničtí - chemikové - vykouzlili zlato

25 Květen 2022

   Jako každý rok byla žákům devátých tříd nabídnuta účast v chemické olympiádě a letos se má nabídka rozšíření obzorů v chemii zalíbila více lidem než obvykle. Vzhledem k tomu, že výuka chemie začíná na základní škole až v osmé třídě, drtivou většinu učiva probrali žáci na distanční výuce. Domluvili jsme se tedy na práci v chemickém kroužku, kde mohli žáci každý týden upevňovat a rozšiřovat znalosti, které se na dálku těžko získávaly a zejména zdokonalovat zručnost při laboratorních pracech. Žáci nejprve museli zvládnout domácí část chemické olympiády a v lednu pak ve škole vypracovat písemnou část a laboratorní práci. Na základě školního kola postoupili do okresního kola konaném na boskovickém gymnáziu tři žáci, kteří zaujali první tři místa v následujícím pořadí - Václav Novotný, Františka Palinková a Anna Sýkorová, čímž za sebou nechali všechny žáky obou gymnázií našeho okresu a ostatních základních škol a všichni tři tímto postoupili do krajského kola. To se konalo již tradičně na Střední průmyslové škole chemické a naše olešnické žáky čekalo obtížné klání s 27 ostatními žáky, kteří až na jednu výjimku studují výhradně na velkých gymnáziích našeho kraje. Tento fakt je však nevyvedl z míry, na soutěž se těšili a dokázali zhodnotit vše, co se naučili. Soutěž sestávala z písemné části a z laboratorní práce, kde žáky čekala nejen práce se složitou aparaturou, ale i následné zapeklité výpočty na základě experimentálně zjištěných výsledků. Díky dlouhodobé a pravidelné finanční podpoře přírodovědných předmětů na naší škole mohou žáci pracovat s laboratorními pomůckami, které jsou žákům některých jiných škol nedostupné, a tak v rozlehlé laboratoři chemické průmyslovky rozhodně nepůsobili jako vyjukaní žáčci malé "vesnické" základky. Celkové výsledky pak odpovídaly nejen tomuto faktu, ale odrazily především píli našich žáků, jejich nadání a zájem o chemii celkově. Anna Sýkorová se umístila na 10. místě, Františka Palinková - budoucí studentka právě chemické průmyslovky - skončila jako 9. a Vašek Novotný se umístil na úžasném prvním místě! Naši žáci tím mimo jiné ukázali, že naše malá škola dokáže práci s výrazně nadanými žáky podpořit tak, že jsou v nejvyšším kolech soutěže lepší než žáci brněnských prestižních gymnázií. Na závěr tedy děkuji panu řediteli za tuto podporu, žákům za jejich vytrvalou práci a také paním uklízečkám, které vždy trpělivě čekají, až budou moci po volnočasových aktivitách konečně učebnu uklidit. A našem třem statečným bojovníkům přeji, ať jim chemické znalosti získané na této škole usnadní studium chemie na školách středních a aby jim tato krásná věda obohatila jejich celý budoucí život.

                                                                                                                                 Mgr. Jana Sýkorová