Obnovení prezenční výuky žáků 1. a 2. ročníku ZŠ

12 Listopad 2020

Od středy 18. 11. 2020 bude obnovena prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku. Žáci budou vzděláváni v obvyklých skupinách podle běžného rozvrhu (kromě TV a HV).

Pro žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, bude zajištěn provoz před vyučováním i po vyučování.

Zajištěno bude rovněž školní stravování (objednávání obědů od 13.11.2020 přes portál Scolarestu).

Po celou dobu pobytu prvňáčků a druháčků ve škole bude maximálně dbáno na to, aby se jednotlivé třídy nepotkávaly.

Po celou dobu pobytu ve škole platí pro všechny zaměstnance i žáky povinnost mít nasazenou roušku či respirátor (kromě konzumace svačiny a oběda).

Pro všechny ostatní žáky (3. – 9. ročník) zůstává v platnosti povinnost účasti na distančním vzdělávání.

 

                                                                                                    Vladimír Hél