Konec školního roku 2023/24, aneb prázdniny začínají

1 Červenec 2024

   V pátek 28. června se po několika létech (covidové období, rekonstrukce KD) uskutečnilo v sále kulturního domu slavnostní setkání všech tříd základní školy při příležitosti zakončení školního roku.

   Ředitel školy přivítal hosty – místostarostu pana Ing. Člupka, Ph.D. a paní Mgr. Ivanu Škarvadovou. Po zdravici ředitele a místostarosty byli představeni ostatním školákům žáci ocenění třídními učiteli. Následně, za reprezentaci školy a města s výbornými výsledky soutěží a olympiád, pak ocenění ředitele školy obdrželi společně s dárkovými poukazy na nákup knih (v tomto pořadí úspěšnosti) tito žáci: Jan Horáček, Vojtěch Krejčí, Štěpán Krejčí, Barbora Kreplová, Daniel Bureš, Alexandr Coufal, Jan Plucek, Martin Čípek, Helena Tomášková, Jaroslav Hynk, Lucie Šauerová, Antonín Sýkora a Michal Bednář.

   Následovalo předání Pohárů starosty jako ocenění nejlepší třídě 1. a 2. stupně školy v atletických přeborech základní školy uskutečněných ve dnech 24. a 25.6. Poháry z rukou místostarosty převzala za 1. stupeň 3. třída a za 2. stupeň 7. třída.

   Jako každoročně byla škola v očekávání při vyhlášení nejlepšího absolventa školy a jeho ocenění Pohárem brigádního generála Zdeňka Škarvady. Tentokrát pedagogická rada rozhodla o tom, že se o něj podělí dva absolventi, kteří řadu let reprezentovali školu v mnoha soutěžích a olympiádách a navíc dosahovali dlouhodobě vynikajících studijních výsledků. Jsou to bratři Vojtěch a Štěpán Krejčí. Blahopřejeme. První blahopřání zaznělo z úst paní Mgr. Ivany Škarvadové, která pohár oběma budoucím studentům gymnázia předala.

   Závěr patřil deváťákům, kteří se se školou rozloučili s velmi dojemným a povedeným proslovem a zpěvem s doprovodem kytar. Nakonec s kytičkou od prvňáčků, nad kterými celý školní rok drželi ochrannou ruku a dopomáhali jim s prvními krůčky ve škole.

   Protože školní rok skončil a školáky čekají prázdniny a učitele pak zasloužená dovolená, přeji všem, aby si odpočinuli a po prázdninách se ve zdraví vrátili.

 

                                                                                                                                                        PaedDr. Zdeněk Peša, ředitel školy