Další úspěchy olešnických školáků

25 Květen 2022

   Přibližně v polovině dubna čekala naše deváťáky jedna z dosud nejtěžších životních zkoušek - přijímačky

na střední školy a učiliště. S potěšením jsme zaznamenali, že úspěšnost při umísťování na jednotlivé školy

dosáhla hned po 1. kole přijímaček 90%.

V konečném součtu můžu konstatovat, že na studijní obory na středních školách bylo přijato 20 žáků, tedy

64,5% (gymnázia, pedagogické školy a lycea, průmyslovky, střední odborné školy) a 11 žáků (35,5%) bylo

přijato na učební obory na učilištích.

Zajímavostí je, že i někteří žáci s výborným prospěchem se rozhodli pro odbornější vzdělání, na které je

občas obtížnější být přijat než na některé gymnázium.

   V květnovém zpravodaji jsem uváděl některé nejlepší výsledky našich žáků v soutěžích a olympiádách.

Jsem rád, že v tomto výčtu mohu pokračovat:

Po vítězství v okresním i krajském kole geologické olympiády obsadila A. Sýkorová v celostátním kole

5. místo, což je největší úspěch žáka naší školy za řadu posledních let !!

Po 1. místě v okresním kole biologické olympiády starších žáků skončila K. Horáčková v krajském kole

na 5. místě. Ve stejné soutěži mladších žáků obsadili v okresním kole Š. a V. Krejčí 1. a 2. místo, následně

v krajském kole 5. a 10. místo.

Na 1. místo v okresním kole olympiády v češtině navázala K. Horáčková v krajském kole 7. místem.

V soutěži Mladý zahrádkář pro mladší žáky zvítězil A. Sýkora a v kategorii starších obsadila 2. místo jeho

sestra A. Sýkorová. Oba dva se díky tomu zúčastní celonárodního kola. Velmi pěkných umístění se v této

soutěži v mladší kategorii dočkali také K. Zunka (2. místo) a B. Kreplová (3. místo).

V okresní soutěži ve skoku vysokém Kunštátská laťka se umístili ve svých kategoriích na 4. pozici K. Žílová

a na 5. pozici T. Juránek.

I tentokrát všem úspěšným žákům blahopřeji a vyučujícím děkuji za přípravu našich reprezentantů.

                                                                                                                                      Vladimír Hél