Změna organizace zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

15 Březen 2021

  Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne na Základní škole v Olešnici v souladu s doporučením ministra školství ze dne 5.3.2021.

Zápis proběhne korespondenčně, to znamená bez přítomnosti dětí i rodičů ve škole. Rodiče vyplní formulář žádosti o přijetí (na školním webu) a mají 2 možnosti jeho odeslání:

 

a) formulář vytisknou a podepsaný odešlou doporučeně poštou na adresu školy

b) formulář zašlou elektronicky do datové schránky školy (viz. kontakty na školním webu)

Termín pro zaslání žádostí o přijetí je od čtvrtku 1.4.2021 do pondělí 19.4.2021. Na základě této žádosti bude rodičům zasláno písemné správní rozhodnutí o přijetí k plnění povinné školní docházky.

Uvažují-li případně rodiče o odkladu začátku povinné školní docházky, je třeba, aby k žádosti o přijetí ke vzdělávání přiložili rovněž žádost o povolení odkladu začátku povinné školní docházky.

O odklad lze žádat pouze z důvodu psychické či fyzické nezralosti či závažných zdravotních potíží. Žádost o odklad začátku povinné školní docházky musí být doložena (i dodatečně – nejpozději do 31.5.2021) písemným doporučením ze školského poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a písemným doporučením odborného lékaře. Bez těchto dvou písemných doporučení nebude moci být žádosti o odklad vyhověno.

O případné žádosti o odklad začátku povinné školní docházky se rovněž rozhoduje ve správním řízení a rozhodnutí je zasíláno rodičům v písemné podobě.

Zůstává v platnosti, že zápis do 1. ročníku se letos týká dětí narozených mezi 1.9.2014 a 31.8.2015.

Formulář žádosti o přijetí a formulář žádosti o odklad je rovněž možné vyzvednout v kanceláři ZŠ ve všední dny od 800 do 1100 hod.

 

Vladimír Hél