září 2019

4 Září 2019

4. 9. – 15,00 schůzka s rodiči dětí v MŠ – třída Včelky

  5. 9. – 15,00 schůzka s rodiči dětí v MŠ – třída Motýlci

11. 9. – 15,00 schůzka s rodiči dětí v MŠ – třída Berušky

12. 9. – 9,00 pohádka v MŠ – „Raneček veselých pohádek“

19. 9. – logopedické vyšetření přihlášených dětí - SPC Brno