Zápis dětí do mateřské školy

8 Březen 2023

Ředitelství ZŠ a MŠ města Olešnice oznamuje rodičům, že ve středu 3. května 2023 od 14,00 do 16.00 hod. se bude konat v budově mateřské školy na ul. Veselská 532 zápis dětí pro školní rok 2023/2024.

Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2023 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2023 povinné. Rodiče přinesou s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz.

 

Platby v MŠ:

 

Úplata za vzdělávání: 500,- Kč měsíčně.

 

Cena stravného:

 

Výše stravného v MŠ a ZŠ Olešnice bude stanovena v měsíci srpnu.

 

Děti mladší 5 let budou do mateřské školy přijímány podle následujících kritérií:

 

 

 

Kritérium pro přijetí dítěte do mateřské školy

 

Počet bodů

1

Trvalý pobyt dítěte je v Olešnici.

10

2

Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku nejméně 3 let věku a podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 3 bude přijato přednostně.

10

3

Pravidelná celodenní docházka dítěte do MŠ.

8

4

Dítě dovrší do 31. srpna stávajícího roku 2,5 let věku.

7

5

Trvalý pobyt dítěte je v obci mikroregionu Olešnicko.

6

6

Dítě má v MŠ staršího sourozence ve školním roce 2022/2023.

5

 

Termín odevzdání přihlášek do MŠ je 16. 5. 2023. O přijetí budou rodiče informováni písemně rozhodnutím ředitele Základní školy a mateřské školy města Olešnice do 1. 6. 2023.

Bližší informace budou poskytnuty přímo u zápisu nebo na tel. 516 463 168.

 

 

                                                             PaedDr. Zdeněk Peša, ředitel ZŠ a MŠ města Olešnice