PROVOZ ZŠ A MŠ OD 10.5.2021

7 Květen 2021

Od pondělí 10.5.2021 se do mateřské školy vrací všechny děti. Nebudou se testovat a nemusí nosit ochranu dýchacích cest.

Pro žáky 1.stupně základní školy se dosavadní režim příliš nemění – pokračují v rotačním vzdělávání se střídáním po týdnu, jak jsou zvyklí.

Změnou na 1.stupni bude testování pouze 1krát týdně – v pondělí nebo první den nástupu v daném týdnu.

Druhou změnou bude zajištění podmínek pro individuální konzultace pro žáky 1.stupně. Třídní učitelky vytipují žáky, kteří mají mezery

v učivu nebo potřebují dopomoc s domácí přípravou. Ti budou moci po domluvě vyučující s rodiči v týdnu, kdy neprobíhá jejich

prezenční výuka, vždy od pondělí do středy v dohodnutých dopoledních hodinách docházet do školy, kde jim bude ze strany třídní učitelky

poskytnuta podpora při vypracovávání úkolů, které by museli dělat doma sami.

 

Žáci 2.stupně základní školy nastupují do školy téměř po 5 měsících. Také zde bude probíhat rotační vzdělávání.

V týdnu od 10.5. budou do školy chodit žáci 6. a 7. ročníku, v týdnu od 17.5. budou do školy chodit žáci 8. a 9. ročníku.

Bude platit povinnost ochrany dýchacích cest respirátorem, lékařskou rouškou nebo rouškou splňující parametry respirátoru FFP2.

Na 2.stupni bude 2krát týdně probíhat testování – v pondělí a ve čtvrtek před vyučováním.

10., 11. a 12.5. ještě proběhne ve skupinách náhradní prezenční výuka pro žáky 8. a 9. ročníku, kteří jsou od 26.4. do těchto skupin zařazeni.

Od 10.5. již nebude poskytována on-line výuka, protože by se ji nepodařilo skloubit se současně probíhající výukou ve škole.

Prezenční výuka ve škole bude probíhat podle běžného rozvrhu platného od září 2020. V případě potřeby bude možné místo vyučovací

hodiny některé z výchov výjimečně zařadit hodinu některého z hlavních předmětů.

Obědy na příští týden je možné si objednat na stránkách společnosti Scolarest.

 

 

                                                                                                                                                            Vladimír Hél