Přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2024-2025

28 Květen 2024

  Dne 30. dubna 2024 se uskutečnil zápis dětí do MŠ pro školní rok 2024/25. K zápisu se dostavilo v doprovodu rodičů 30 dětí. Dva z rodičů neodevzdali přihlášku. Poté, co odejdou z MŠ letošní předškoláci v počtu 17 a po přiznání odkladu školní docházky pro  7 dětí, byl požadavek k 63 zůstávajícím dětem k umístění dalších 28 dětí. Protože všechny děti, které dosáhnou k 1. září tří let věku z Olešnice mají nárok na přijetí, ostatní děti se přijímají podle oznámených pravidel a bodového hodnocení. 

  Aby bylo možné přijmout všechny přihlášené děti, což stavebně po nedávné rekonstrukci budovy a stavebnímu rozšíření kapacity i se změnou kapacity MŠ v rejstříku škol možné je, požádal ředitel školy zřizovatele o udělení výjimky z počtu dětí o čtyři. Rada města jako zřizovatel výjimku z počtu žáků v jedné ze tříd povolila. Od nového školního roku tak bude mateřská škola z rozhodnutí ředitele pětitřídní a docházet do ní bude 91 dětí v celodenní docházce.

  Díky organizačnímu opatření ředitele školy, předchozím stavebním úpravám a výjimky z počtu žáků v jedné ze tříd, budou všechny děti, jejichž rodiče se dostavili k zápisu a podali přihlášku, přijati.  

                                                                                                                                                              PaedDr. Zdeněk Peša, ředitel školy