Návštěva 1.tříd

9 Březen 2023

Ve středu 22.2.2023 děti ze třídy MOTÝLKŮ navštívily první třídy základní školy. Paní učitelky děti rozdělily na dvě skupiny do 1.A k paní učitelce Synkové a do 1.B k paní učitelce Horáčkové. Obě paní učitelky si se svými žáčky, mimo jiné, připravily ukázky z hodin českého jazyka a matematiky, do kterých zapojily i naše předškoláky. Nechyběl ani dáreček v podobě papírového šnečka. Nakonec nás provedla paní asistentka Milena Jílková celou školou. Navštívili jsme cvičnou kuchyňku, jazykovou učebnu, ve které nám paní učitelka Wrubel pustila do sluchátek angličtinu, učebnu přírodopisu a výpočetní techniky. Nevynechali jsme ani tělocvičny. Ještě jednou moc děkujeme za pozvání.