Možnost osvobození od úplaty v MŠ a ŠD od 1. 9. 2024

16 Červen 2024

Vážení rodiče,

   novelizací školského zákona dochází od 1. 9. 2024 k rozšíření možného osvobození od úplaty v mateřské škole a školní družině o rodiny pobírající přídavek na dítě. Pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě, může být od úplaty osvobozen. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“. Žádost je možné podat ředitelství školy od 1. 9. 2024.

                                                                PaedDr. Zdeněk Peša, ředitel školy