Informace o zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023

6 Březen 2022

 

Informace o zápisu do 1. ročníku

 

 

 1. Pokud epidemiologická situace dovolí, zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se uskuteční v pondělí 11. dubna 2022 od 1300 do 1500 hod. v budově základní školy (přízemí přístavby – 3. + 4. třída, obě oddělení ŠD, velká tělocvična). Rodiče mohou s dětmi přicházet průběžně po celou dobu.
 2. Rodiče si k zápisu přinesou rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněný formulář žádosti zákonných zástupců (ke stažení na webu v aktualitách ZŠ nebo k vyzvednutí v kanceláři ZŠ).
 3. Pokud uvažujete o žádosti o odklad začátku povinné školní docházky, podle školského zákona musíte písemnou žádost o odklad předložit již u zápisu!! (rovněž ke stažení na webu nebo k vyzvednutí v kanceláři ZŠ).
 4. O odklad lze žádat pouze z důvodu psychické či fyzické nezralosti či závažných zdravotních potíží.
 5. Žádost musí být doložena písemným doporučením z pedagogicko psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra a písemným doporučením odborného lékaře.
 6. Termín pro případné dodatečné dodání odborných zpráv či doporučení odkladu je do 2.5.2022.
 7. Po dohodě s okolními pedagogicko psychologickými poradnami doporučujeme, aby se rodiče uvažující o žádosti o odklad objednali na vyšetření co nejdříve (osobně, telefonicky, elektronicky, …), protože později by mohl být problém najít volný termín.
 8. O případném povolení odkladu začátku povinné školní docházky rozhoduje po zvážení všech okolností ve správním řízení ředitel školy a vydává písemné správní rozhodnutí.
 9. Zápis se letos týká dětí narozených mezi 1.9.2015 a 31.8.2016.
 10. Děti, kterým byl loni povolen odklad začátku povinné školní docházky o 1 rok, letos k zápisu nemusí, jsou zapsány od loňska.

 

JAK BUDE PROBÍHAT ZÁPIS S POHÁDKOVÝMI POSTAVAMI?

 

 • děti se po příchodu do ZŠ přezují v šatnách (PŘEZŮVKY S SEBOU)
 • u vchodu dostane každý školáček jmenovku a pohádkovou kartu
 • pro děti budou připravena 4 pohádková stanoviště, na kterých budou plnit úkoly a za splnění dostanou razítko do pohádkové karty a malý dáreček
 • pohádková stanoviště najdete ve 3. a 4. třídě, v družině a ve velké tělocvičně – můžete je s dětmi navštívit v RŮZNÉM POŘADÍ
 • NEZAPOMEŇTE své dítě ZAPSAT U PANÍ SEKRETÁŘKY v družině (můžete kdykoli v průběhu zápisu)
 • upozorňujeme rodiče, že přítomnost mladších sourozenců u zápisu není vhodná