Chřipkové prázdniny

15 Prosinec 2022

Věc: Ředitel ZŠ a MŠ města Olešnice vyhlašuje na základě doporučení krajské hygienické stanice a po projednání se zřizovatelem od pondělí 19. 12. 2022 do čtvrtka 22. 12. 2022 včetně, s ohledem na termín vánočních prázdnin, prázdniny chřipkové. Rodiče dětí a žáků do věku 10 let mohou požádat v kanceláři ZŠ o potvrzení potřebné pro žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského nebo dětského zařízení. Potvrzení bude možné vyzvednout v kanceláři školy v pátek 16. 12., v pondělí 19. 12. a v úterý 20. 12., v době od 8.00. – 11.00, pro žáky školy. Zákonní zástupci dětí navštěvující mateřskou školu si potvrzení vyzvednou v mateřské škole.