přednáška Policie ČR

3 Březen 2023

bezpečnost na internetu, kyberšikana, trestní odpovědnost (6. a 9. ročník)