fyzikální olympiáda – okr. kolo Boskovice

22 Březen 2023

(postupující žáci 8. a 9. ročníku)